2018 – MOVIMENT

El tema de l’edició va ser: Moviment.

Simple, uniforme, variable, accelerat, compost, de rotació, de translació, retardat… Però també  continu, directe, ondulatori, radial… i, fins i tot, natural, directe, propi o vertader. El moviment és un concepte que es defineix per la interacció entre el cos i el lloc, entre el què i l’on, entre el contingut i el continent.

El moviment necessita el cos -o element o objecte-, perquè és qui efectua el canvi de posició; i també necessita el lloc, perquè és qui mostra les coordenades que defineixen i expliciten quin ha estat aquest canvi de posició.

L’avió vola entre diferents ciutats o territoris mentre altera la seva posició, però necessita la definició d’aquest territori per poder precisar quina ha estat la seva nova ubicació.

El pinzell banyat amb pintura recorre un espai i modifica el seu estat posicional inicial, però fins que no troba una tela o qualsevol altra superfície no es materialitza ni es concreta el seu traç, ni tampoc la seva intenció.

1 [LC] [GL] Acció per la qual un cos o alguna de les seves parts canvia de lloc o de posició.

2 [FIF] En un sistema material, variació amb el temps de la seva posició respecte a una base de referència.

6 [LC] Alteració en la manera d’ésser, primera manifestació d’un afecte, d’un sentiment, etc.

Font: Institut d’Estudis Catalans, Diccionari de la llengua catalana

 

1 Acció i efecte de moure’s.

2 Estat dels cossos mentre canvien de lloc o posició.

3 Alteració, inquietud o commoció.

7 Conjunt d’alteracions durant un període de temps en algun camp de l’activitat humana.

Font: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española

Anemògraf - Léa Girault, Benjamin Joudrier, Chloé Morin i Etienne Gobin
Desitjos - Organització A Cel Obert i alumnes de centres escolars de Tortosa
ROT-OCTO - María Ramos Nebot
Els ulls a vent - Sergi Roca i Nuria Hernandez
L’AGRAVI DEL PRÍNCEP DON CARLOS - Jordi Hidalgo Tané
14° - Albert Montilla
Mar de vent - Anna Pons Àlvarez i Clara Vivas Bergua
ONES - Aina Santanach, Ana Badía, Laura Molina i Lara Tudó
ACÚSTIC - Maria Gabriela Bondancia Robledo i Miguel Lorente Marín