INTERVENCIONS 2022

ESPAIS

CONVOCATÒRIA

Els participants hauran d’escollir un dels espais proposats per projectar la seva
obra, els espais escollits per aquesta edició són:

Pati de Sant Jaume i Sant Maties -
Pati de Sant Jordi i Sant Domènec -
Pati del Convent de la Puríssima Concepció Victòria -
Pati del Palau Montagut -
Passatge Franquet -