Desitjos

Anhels que voleien perquè necessiten trobar el seu lloc i fer-se visibles, ambicions que es formulen i necessiten materialitzar-se, desitjos que es pretenen i es busquen i finalment es troben, somnis que lluiten per deixar de ser-ho i fer-se reals, objectius que acaben sent prioritaris, interessos que esdevenen importants, passions que ens mouen i ens fan sentir vius.

En altres cultures, aquests anhels, ambicions, objectius, interessos, passions, somnis i desitjos els formulen i els llencen al vent: els fan lliures. Per què nosaltres no?

La instal·lació pretén ser un mecanisme per escampar tota la força, l’energia, la confiança i la determinació que sovint queda a un racó i es perd, sobretot en els més petits. És una al·legoria a la vida i la llibertat que acumulen els nens. Una il·lusió que, en aquest cas, podran repartir sense rumb concret, però amb l’esperança intacta.

Organització A Cel Obert i alumnes de centres escolars de Tortosa

ELS AUTORS

Instal·lació dissenyada per l’organització del festival i realitzada amb la col·laboració d’alumnes del Col·legi Diocesà Sagrada Família, de l’Escola Cinta Curto, de l’Institut Dertosa, de l’Escola de Ferreries, de l’Escola la Mercè, de l’Escola de Sant Llàtzer, de l’Institut Cristòfol Despuig i de l’Institut-Escola Daniel Mangrané.