2020 – PAUSA

Degut a la COVID-19, el Festival A Cel Obert es va presentar en un format diferent; com una edició de transició, com una pausa, sent Pausa el tema de la setena edició.

DESPLOME - Martillo Neumático