2016 – TEMPS

El tema de l’edició va ser: Temps.

El temps és un concepte físic que tothom pot experimentar en el seu dia a dia, però que tanmateix és molt difícil de definir-lo de manera exacta i total. És fàcil entendre que hi ha cadenes de successos que tenen lloc de manera consecutiva, però també és fàcil perdre la noció del temps en certs moments de la nostra vida. En aquests casos, l’ordre cronològic sembla rebentar ja sigui per amor, per avorriment, per sofriment… i ho anomenem trasbals.

L’ésser humà, segons el filòsof Martin Heidegger, seria una criatura enfocada a tenir present la seva temporalitat i això voldria dir a donar comptes del seu present, un temps no tancat. Intuïció de finitud i d’obertura davant les possibilitats de la seva existència. Aquesta característica relacionada amb la consciència el diferenciaria de la resta d’éssers vius i el projectaria vers una espiritualitat filosòfica degut a la consciència de la seva pròpia caducitat.

També Albert Einstein en digué la seva sobre el Temps. La seva teoria, tot i que complicada d’intuir, esbossaria un trencament amb la física coneguda fins al moment. El temps -ens diu- és relatiu, no transcorre de manera homogènia i absoluta, sinó que depèn de l’estat de moviment de l’observador. A major velocitat, el temps s’alenteix. Difícil d’entendre però amb una càrrega poètica i artística elevada.

Si és necessari, també podem recórrer a la psicologia, perquè el temps no passa igual de ràpid quan li fas un petó a la persona que estimes que quan estàs esperant un tren que sembla que porta mitja hora de retard.

[1237; del ll. tĕmpus, -ŏris, íd.]

2 [FILOS/PSIC] Concepte genèric al qual hom remet sempre, en referir-se als esdeveniments, als processos i a la successió de les coses i a la durada mateixa del real, en virtut de la consciència de la pròpia permanència i de la diferència que hom hi experimenta entre el que és i el que (objecte ja del record) ha estat.

3 [FÍS/ASTR] Paràmetre real (no negatiu) que constitueix una de les quatre coordenades del conjunt continu espaitemps que permet de situar un punt material, individualitzant-lo, en una successió d’esdeveniments observats des d’un mateix sistema de referència.

7 [TECNOL] Espai de temps que transcorre entre dos o més moments del funcionament o entre la inacció i el funcionament d’un mecanisme, dispositiu, etc.

9 [METEOR] Estat de l’atmosfera en un lloc i un moment determinats.

10 [RELIG] Dimensió de l’existència, pròpia de l’home, en contraposició a l’eternitat, que és característica dels déus i dels homes divinitzats.

 

Font: Enciclopèdia Catalana, Diccionari.cat

Laberint Blau Cel - Silvia Sanahuja
L’ombra del temps - Josep Oriol Solé Vilàs i Ferran Margalef i Cortiada
Espai-Temps - Meritxell Solé Figueras i Jordi Martínez Píñol
Plou i fa sol - Jordi Pons, Natalia Sanvicente, Julen Arbelaitz, Elisa Miranda, Marina Campomar, Julià Garcia i Marta Cos
28 Minuts - Pablo Roel, Eva Sánchez i Toni Santiago
Floors - Javier de Riba
Túnel - Carles Juncà i Míriam Soler