2015 – COLOR

El tema de l’edició va ser: Color.

El color (chroma, chrómatos en grec) és una propietat perceptiva causada per la llum quan aquesta interacciona amb l’ull, el cervell i la nostra experiència. El terme color també s’utilitza per referir-se a les propietats dels objectes que generen aquestes percepcions.

No només és una qüestió física, sinó que hi ha quelcom de psicològic i emocional en la percepció dels colors. Les sensacions que aquests ens transmeten i la manera en què influeixen en els estats d’ànim de les persones els han convertit en font d’inspiració i en una de les eines més preuades per als artistes i també en objecte de reflexió per part de filòsofs, psicòlegs i científics.

Grocs i vermells simbolitzen temperatures altes i estats d’ànims passionals. Blaus i verds ens transporten a un espai fred, si més no, fresc. Alegria o tristor, moviment o quietud…

[s. XIV; del ll. color, -ōris, íd.]

1 [FÍS] Sensació que produeixen sobre l’òrgan de la visió les radiacions de la llum diversament absorbides i reflectides pels cossos.

2 [FÍS ART] Cadascuna de les variants del color. Color groc, color lila, color daurat.

*PER EXT. Un color fresc, alegre, encès, viu, trist, apagat, mort.

*PER EXT. Color d’ala de corb, de blat, de canyella, de carn, de castanya, de cel, de cendra, de foc, de llimona, de merda d’oca, d’or, de palla, de plom, de rosa, de safrà, de taronja, de vi.

*pl. Marca distintiva d’una nació, una entitat, un club, etc. Sentir els colors. Lluitar pels colors.

 

Font: Enciclopèdia Catalana, Diccionari.cat

Retalls d’ombra - Marc Anglada, Marc Ferrando, Marina Morey, Diego Morillo i Laura Ronquillo
Entrecintat - Elena Justo, Usue Belandina, Mikel Pau Casado, Marc Fernández, Teresa Gómez-Fabra i Marta Morató
Matís de Cels - Víctor Viscor i Isabel Villares
De La Luz Del Patio - Tao de la Torre Sola i Caterina de la Portilla
Sky-Lines - Eloi Camacho, Ivan Fernández i Toni Ferré
Cromoteràpia - Maria Danés i Josep Maria Guerrero