De La Luz Del Patio

La seva proposta per al festival consisteix en una transformació atmosfèrica. Un únic material, el tul, provoca aquesta transformació senzilla i elegant. La intervenció és aèria i absoluta. És la llum natural del sol la que xopa el pati del seu propi color.

La instal·lació es teixeix amb la seqüència de suports lloant l’estructura del Col·legi, doncs són els suports, la lògia i el pati aquells que estructuren l’experiència de la llum.

Utilitzar el tèxtil com a embolcall d’aquesta experiència garanteix el protagonisme del color i un contacte delicat de l’edifici. El tul, una malla oberta, evoca l’atmosfera mediterrània que durant l’estiu es plena d’insectes i identifica la instal·lació amb el pati embolicat: l’arxiu històric de les Terres de l’Ebre.

Tao de la Torre Sola i Caterina de la Portilla

ELS AUTORS

Tao de la Torre Sola i Caterina de la Portilla, parella natural de l’illa de Gran Canària, són els autors de la proposta concebuda per al pati del Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, “De La Luz Del Patio”.

Tao de la Torre és un consultor i dissenyador especialitzat en experiències d’usuari. Durant els últims vuit anys ha desenvolupat, entre d’altres, projectes com Redbull.com, Ableton Live 9, Discovershadow, Die Welt, Paradox en llocs tan dispars com Londres, Berlín, Madrid, Las Palmas, San Francisco, Mont-real o Nova York, on resideix actualment. Fa menys d’un any que Tao ha decidit submergir-se en una investigació que pretén analitzar aquells processos cognitius que la componen, barrejant business, disseny i psicoteràpia.

Caterina de la Portilla acaba de llicenciar-se a la E.T.S. d’Arquitectura de Las Palmas, desenvolupant el seu Projecte Final de Carrera a la ciutat de Nova York sota la tutela de l’arquitecte Manuel Feo Ojeda i obtenint pel seu treball la qualificació de Matrícula d’Honor l’abril de 2015. Ha pogut complementar i enriquir el seu període de formació gràcies al suport de l’arquitecte Javier Mena Marqués, amb qui, a poc a poc, ha anat construint una relació de mentoria. Actualment, busca perpetuar aquest binomi mestre-aprenent amb els estudis europeus mentre continua elaborant els seus propis interrogants.