PLASTIC MARBLES

Plastic Marbles és una instal·lació específica del lloc que combina la reutilització de bobines tèxtils de plàstic amb tradicions populars. Utilitza la bobina com a símbol de la cultura manufacturera local i la transforma en un mitjà d’expressió.

Emmarcada en el context de les tradicions religioses del Calvari, la instal·lació s’inspira en les exhibicions de llum i color a gran escala, com els infiorate (festivals de catifes de flors a Itàlia) i els luminarie (festivals de llums), amb la intenció de modificar l’espai i reflectir alhora les esperances i les lluites de la comunitat. Inspirada també en l’ús acurat del color i la llum a les rosasses de les catedrals gòtiques, la instal·lació reutilitza residus de fàbrica per construir grans esferes (bales de jugar) amb motius ordenats i caòtics, creant la il·lusió d’una transformació sense fi a partir d’elements finits.

IPER-collettivo

Calvari
2023

ELS AUTORS

IPER-collettivo és un col·lectiu multidisciplinari que es mou per la passió per l’experimentació, la creativitat, la sostenibilitat i les formes interactives d’expressió. La seva investigació indaga en la relació entre el territori i les seves comunitats, amb l’objectiu d’expressar els ideals del grup a través de projectes socialment compromesos i amb una representació material evolucionada de les tradicions i les maneres de viure.

Aquest col·lectiu dissenya i produeix obres que estan vinculades a la narració local i busca no només un valor estètic, sinó també un gran impacte en les comunitats i en les identitats locals en què les obres s’instal·len.