Pati de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa

A principis del segle XVIII, es van iniciar obres de millora de la defensa de la ciutat de Tortosa i es va modificar el traçat de les muralles; això va significar l’enderroc de l’antic convent de la Comanda de Sant Joan de Jerusalem, situat en un lloc proper al riu Ebre i que sovint patia inundacions, com les del 1605 i 1617.

El nou convent es va bastir en una zona més elevada i el 1734 va ser inaugurat. El 1811, durant la guerra napoleònica, l’edifici va ser decomissat pels francesos i utilitzat com a hospital de guerra i dipòsit d’armament. El 1814, les monges Hospitaleres de Sant Joan de Jerusalem hi van tornar, però el 1936 va ser assaltat i incendiat. El van restaurar el 1941 i les monges van romandre-hi de nou fins al 1967.

La restauració va afectar únicament la distribució interior de les estances, deixant que el pati central conservés l’estat original. El pati està envoltat d’una galeria present als tres nivells, formada per arcs de mig punt, pilars rectangulars amb bases senzilles i capitells motllurats.

Actualment, s’hi ubica el Casal Tortosí a la planta baixa i, des de 1988, l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa a les plantes superiors.

Situació: Plaça Sant Joan, 5

Autor: Desconegut

Any: 1727

Estil arquitectònic: Barroc

Ús actual: Casal Tortosí i l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa

Superfície del pati coberta: 189,65 m2

Superfície del pati descoberta: 106 m2

INQUIETUDS Z

Instal·lació desenvolupada a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus amb la col·laboració de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa

Davant les crítiques a la jove generació de les autores, potenciades per la situació actual, aquestes han volgut aprofitar la temàtica de la curiositat per demostrar que també tenen preocupacions, inquietuds, curiositats i valors pel món que les envolta.

La curiositat és descrita com un comportament o instint natural comú en tots els éssers humans, que sorgeix per conèixer allò que no podem arribar a saber. Es pot constatar aquesta curiositat per l’observació de tot el que ens envolta i per la voluntat de millorar tot allò que tenim al nostre abast. Ens permet anar explorant el món i alhora anar construint els nostres aprenentatges. A mesura que anem creixent, la curiositat ens defineix com a persones.

La finalitat d’aquesta intervenció és mostrar totes aquestes reflexions, exposant aquelles preguntes que es fan cada dia i de les quals no tenen resposta. És una oportunitat per exposar un conjunt de vides plenes de curiositat: una curiositat que les motiva a fer determinades accions al llarg de la vida que descriuen el seu camí. Amb aquesta instal·lació volen mostrar qui són i com són.

La intervenció juga amb la repetició d’un element expositiu creat a partir de l’ondulació de teles translúcides. Sobre aquestes, apareixen impreses una sèrie de preguntes generades per la curiositat del món Z, que han estat obtingudes a través de diversos mitjans. Els colors utilitzats són el blanc i el negre, una gamma bicolor escollida per no treure protagonisme als colors proporcionats pel mateix espai.

Helena Cortès, de Reus, i Paula Roch, de Tarragona, són companyes i amigues que es van conèixer a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus, cursant Projecció i Direcció d’Obres de Decoració i Arquitectura Efímera. Han treballat juntes en diversos projectes personals i s’han presentat conjuntament a diferents concursos. Actualment, col·laboren als estudis 1000 Arquitectures i NUA Arquitectures, respectivament, com a dissenyadores d’interiors.