DEMIÜRG

Tan imparable és el desig de conèixer, com inevitable és la seva pròpia aparició. En altres èpoques, aquesta fervorosa curiositat s’ha prohibit, s’ha perseguit, però el desig legítim d’entendre i de descobrir acaba sempre obrint-se pas.

Per això, quan entrem a l’espai del pati i veiem obstaculitzada la nostra visió, i quan només podem intuir el cel per unes cantonades, ens venç la temptació de voler veure-ho tot i superar l’escull que ens ho impedeix. Impassible, un demiúrgic dispositiu que ha pres la forma suprematista a través de la geometria, ens protegeix d’algunes inclemències, però ens clou la visió, ens difumina el cel, ens oprimeix.

Cal emergir a través de l’ascensió per les escales i observar l’alleujament; veure la figura completa i entendre, en definitiva, a través de la curiositat.

Gerard Bertomeu, Pep Tornabell i Enrique Soriano

ELS AUTORS

CODA (Computational Design Affairs) és un despatx d’arquitectura i enginyeria format per Gerard Bertomeu, Pep Tornabell i Enrique Soriano, que treballa entre la geometria, la construcció i la computació. L’equip centra el seu treball en la reducció de la petjada ecològica i es focalitza en la creació de sistemes lleugers i eficients a través de mitjans sostenibles, expandint els límits de la recerca de forma, tant físics com digitals, a través del disseny computacional.

Un dels camps que més ha treballat és el de les estructures elàstiques conegudes com a Active bending structures. Són estructures compostes per elements econòmics, plans i rectes que adquireixen forma i rigidesa a través del procés d’erecció. CODA ha construït a Noruega, Hongria, Espanya i ha impartit classes a Àustria, Suècia i Corea, entre d’altres.

Gerard, de Tortosa, és arquitecte per la UPC i professor al Departament de Geometria de l’ETSAV-UPC. Ha desenvolupat el seu treball i recerca en anàlisi energètica, automatització, gestió de dades, disseny computacional i optimització.

Pep, de Barcelona, és arquitecte per la UPC, doctorand al Laboratori d’Innovació i Tecnologia d’Arquitectura de la UPC LiTA i professor del Massana College of Artand Design. Ha desenvolupat el seu treball i la seva investigació en anàlisi estructural, disseny computacional, fabricació digital i tecnologies d’artesania especialitzades en fusta.

Enrique, d’Alacant, és arquitecte per la UPC, doctorand al Laboratori d’Innovació i Tecnologia d’Arquitectura de la UPC LiTA i professor al Departament de Geometria de l’ETSAV-UPC. Ha desenvolupat els seus treballs i investigacions sobre recerca de formes, disseny computacional, geometria arquitectònica i optimització.