Passatge Franquet

El passatge Franquet, catalogat com a bé cultural d’interès local i inclòs en el catàleg d’edificis de caràcter històric, és un espai singular de la ciutat emmarcat en un edifici d’estil eclèctic que fou construït l’any 1877. Comunica el carrer dels Canvis amb el carrer de la Ciutat i dona accés als habitatges adjacents a través de dues grans escales enfrontades entre elles, ubicades al bell mig del pati. En l’època de la seva construcció, es va considerar innovador, tenint en compte la tipologia i estructura emprada.

L’edifici que conté el passatge va ser construït en un solar entre mitgeres que estava situat en un lloc privilegiat vora l’antic pont de barques, adjacent al del vell edifici de l’Ajuntament, actualment desaparegut. Durant la Guerra Civil va salvar-se tot i que els edificis adjacents van ser destruïts.

Les façanes estan construïdes amb maó revestit de morter. Es troben ornamentades amb una decoració senzilla però efectista, basada en motllures, que es varen copiar en altres edificis de l’època. La cornisa està formada per uns permòdols que tenen un motiu decoratiu que s’assimila a una gran flor, per sota de la qual es desplega una línia d’arcuació amb morter. El parament de façana presenta una sèrie de balconades amb baranes de ferro, destacant la del pis principal per les petites però acurades mènsules. Les obertures són principalment allindades, encara que en el corredor central n’hi ha de mig punt. Es troben emmarcades amb brancals i pilastres adossades amb forma de fust estriat, a més de capitells que recorden als classicistes. La façana de la planta baixa està rematada amb pedra natural d’acabat encoixinat, mentre l’accés al passatge es fa a través d’una obertura en arc de mig punt que alberga una porta-reixa de forja treballada de grans dimensions, obra de la família Vericat.

Situació: Carrer Ciutat, 5

Autor: Josep Jacint Grifoll

Any: 1877

Estil arquitectònic: Eclecticisme

Ús actual: Sala d’exposicions i cafè musical i artístic en planta baixa. Habitatges en plantes superiors

Superfície del pati coberta: 55,5 m2

Superfície del pati descoberta: 51,5 m2

VUIT CASCADES

Curiositat és recórrer a la recerca d’allò no imaginat. És fluir a través d’allò quotidià. ¿És potser voler canviar les coses tal com les coneixem ara?

Entenem que la curiositat és la necessitat constant de fluir per allò desconegut, que s’associa a un element viu, incessant i intrèpid, a un riu imparable. El Passatge Franquet es converteix en un element dinàmic que flueix entre dos carrers. En seguir el seu cabal, observem vuit cascades majestuoses que cauen al llarg del seu recorregut i flueixen a través d’aquest. Per tant, el Passatge Franquet és ara un espai que podem sentir i recórrer des del seu accés.

“VUIT CASCADES” és una intervenció efímera tèxtil que busca la integració de tot l’espai i la revitalització de l’àrea central del passatge.

Luis Albino, de nacionalitat peruana, és graduat per l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Continental del Perú. El 2019, va fundar Eletres Studio, un espai dedicat a l’experimentació constant en l’espai públic i a la realització de projectes arquitectònics efímers. Ha estat finalista en diversos concursos i certàmens, de diferents països, especialitzats en el disseny d’espais temporals.