Baldaquí

Com si es tractés d’una roba de seda d’orient, la instal·lació està formada per un dosser composat per cadenes d’alumini anoditzat d’un color vermell suggeridor, amb reflexos brillants a contrallum. Tot i ser un teixit prou atapeït per tallar vistes, filtrar el pas dels rajos solars i crear un espai interior, la tipologia d’aquestes cadenes permet les mirades indiscretes i curioses.

Observant que moltes passions i emocions són capaces de distorsionar la nostra percepció, en la intervenció s’ha proposat, precisament, una distorsió de l’espai, de la llum i de les formes, que tant de bo sigui capaç de despertar passions intenses als seus visitants. En definitiva, un baldaquí que enalteixi l’espai i apassioni els sentits.

Joan Bardy i Jean Orliac

ELS AUTORS

Joan Bardy i Jean Orliac, amics i arquitectes, van estudiar junts a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Han crescut integrant la cultura francesa i la catalana a les seves vides, cosa que continuen fent en la seva pràctica professional. Treballen a França i a Catalunya tant en projectes propis, com en projectes més grans en col·laboració amb els despatxos Michèle&Miquel i Archikubik. Més enllà d’aquesta ambivalència nacional, han viscut també la cultura alemanya i la portuguesa en primera persona, a través d’intercanvis universitaris.