THROUGH THE ILLUSION

La il·lusió és una percepció distorsionada de la realitat, induïda per l’esperança intensa que els nostres desitjos es compliran; com quan hi ha alguna cosa atractiva que ens arrossega progressivament lluny de la realitat, projectant-nos en una dimensió suspesa, com si somiéssim desperts. És llavors quan el desig és tan fort que deforma l’estat de les coses.

Through the illusion materialitza l’estat d’estar atrapats entre els somnis i la realitat, i l’estat resultant de desconnexió progressiva. Guiats a través de capes de teixit iridescent, cada vegada més denses, el recorregut a través del Passatge Franquet es converteix en un viatge des de la realitat fins a la il·lusió i, després, a la desil·lusió del retorn a la vida quotidiana.

Irene Ginesi i Monica Sandulli

ELS AUTORS

Irene Ginesi i Monica Sandulli són dues joves arquitectes que formen equip. Tot i que es mouen per interessos diferents, comparteixen la idea que el disseny té la funció de destacar el caràcter dels llocs i fomentar la creació de relacions espacials inesperades.

La Irene va estudiar a la Università di Ferrara (Itàlia), a l’ENSAM (Montpeller) i a l’Escola da Cidade (São Paulo). Actualment està cursant el màster Arquitectura i Escenografies a l’ENSA Paris-Belleville. Ha treballat en els despatxos d’arquitectura Inout (Ferrara), Ciclostile (Bolonya) i Rousseau Dapelo (París).

La Monica també va estudiar a la Università di Ferrara i a l’Escola da Cidade. Recentment ha acabat el màster en Humanitats Ambientals a la Università di Roma Tre. Està interessada en el disseny a escala urbana i a caminar com a mètode d’acció-investigació en el procés de disseny. Ha treballat en els estudis d’arquitectura C+M (Nàpols) i T spoon (Roma).