Out of Neither

La proposta consisteix en la transformació de l’espai intervenint el terra del Palau Montagut amb cinta senyalitzadora groga i negra per convertir-lo en un espai modificat per efectes òptics i cinètics. El projecte “Out of Neither” té la particularitat d’adaptar-se a l’espai, sempre des de l’anàlisi de l’arquitectura del lloc, reinterpretant-la i treballant sobre els límits de la mateixa.

Les franges diagonals grogues i negres són els elements bàsics de l’obra: generen la forma, el color i la textura i són presos com a píxels que es combinen mitjançant un sistema binari senzill que es torna complex des del moment en què s’apliquen direccionaments vectorials i diverses fórmules matemàtiques per tal de crear efectes de moviment o distorsió. Aquest efecte pixelat origina formes properes al Op-art, derivades de la psicologia de la percepció, que obliguen l’espectador a establir contínuament relacions visuals amb l’entorn des de diferents perspectives per a la correcta apreciació de l’obra.

Víctor Solanas-Díaz

ELS AUTORS

Víctor Solanas-Díaz és un artista nascut a Tolosa (Guipúscoa), doctor en Història de l’Art i llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Salamanca. Ha realitzat també estudis de Piano i Composició al Conservatori de Salamanca. Aquesta doble faceta formativa es fa evident en el seu treball artístic, que fluctua entre l’anàlisi del factor temporal en relació amb els processos culturals i la dimensió de la realitat com a sistema modificable mitjançant el discurs. Tot això, s’ha mostrat sempre amb un caràcter d’intervenció artística entesa com a escenografia i espai per a la reflexió pública.

Solanas-Díaz ha estat becat per institucions com la Casa de Velázquez, la Fundació BilbaoArte, la Universitat de Salamanca o la Diputació Provincial de Saragossa. La seva obra ha estat seleccionada en més d’un centenar de premis i certàmens d’arts plàstiques, i ha participat en fires d’art contemporani a nivell nacional com Arco i JustMad.