Cripta de l’Església de la Reparació, espai Mossèn Sol

El Temple de la Reparació és un temple catòlic centenari. Aquest pertany a la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans de Sant Josep i forma part del Catàleg d’Edificis de Caràcter Històric del municipi de Tortosa. 

L’1 d’abril de 1901 s’hi va col·locar la primera pedra i uns mesos després, s’excavava la cripta on van aparèixer restes arqueològiques d’època romana.

La cripta, de la mateixa mida que la planta de la nau, mostra un total de setze columnes de pedra de Flix que, mitjançant arcs de mig punt i volta de creueria, sostenen el temple.

De tots els elements arquitectònics existents, s’han de destacar els capitells inacabats, amb volums que busquen l’estil del romànic, i les escales de tipus imperial que donen accés a la cripta.

L’any 2009, es van iniciar les obres d’adequació per tal de sanejar-la i evitar que les contínues inundacions, derivades del nivell freàtic del riu, la malmetessin. Durant aquestes obres, van ser descoberts 200 cossos enterrats en una fossa comuna, situada en una sala lateral.

El 2011 es va inaugurar l’Espai Mossèn Sol a la cripta, un espai per a usos culturals.

Situació: Carrer del Vall, 5

Promotor: Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans de Sant Josep

Autor: Joan Abril i Guanyabens

Any: 1901

Estil arquitectònic: Modernista

Ús actual: Usos culturals diversos

Superfície del pati coberta: 456 m2