Pati del Palau Despuig

El Palau Despuig, igual que l’annex Palau Oriol, és un edifici representatiu de l’estil gòtic civil català dels segles XIII-XVI. En destaca sobretot el seu pati, amb dos elements a considerar: l’escalinata exterior lateral de grans dimensions, de dos trams i la galeria exterior amb arcs ogivals que són sostinguts sobre columnes quatrilobulades, tenint aquestes uns capitells senzills amb decoracions vegetals. La portalada d’entrada és un arc de mig punt amb grans dovelles.

El seu nom deriva de la família propietària, els Despuig, i és on té lloc el cinquè col·loqui del llibre “Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa”. L’edifici també va pertànyer a la família Corder, com es pot observar el l’escut que encara es conserva sobre la porta que dóna a l’escalinata del pati. 


L’edifici va acollir la Biblioteca popular, i en l’actualitat, juntament amb el Palau Oriol, és l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa.

Les obres, iniciades l’any 2011, van permetre la unió dels dos Palaus internament, tot conservant els accessos independents des del carrer de la Rosa.

Situació: Carrer de la Rosa, 10

Autor: Desconegut

Any: s. XIII-XVI

Estil arquitectònic: Gòtic civil català

Ús actual: Escola de Música i Conservatori de Grau Professional de la Diputació de Tarragona a Tortosa

Superfície del pati: 50 m2