Pati de Sant Jordi i Sant Domènec

Sembla que l’autor de les traces de l’edifici va ser Martín García de Mendoza, mestre major de la catedral de Tortosa entre 1581 i 1615, i un dels arquitectes més destacats del territori de la diòcesi durant el Renaixement. Fins i tot, va ser cridat per donar la seva opinió com a expert en nombrosos edificis, entre aquests el Palau de la Generalitat a Barcelona.

Destaca la portalada, inspirada en l’obra de Sebastiano Serlio, en la qual apareix una inscripció que indica la seva funció, Domus Sapientiae (Casa de la Saviesa). El cos superior està presidit per l’escut de Felip II. L’arc de mig punt de l’entrada apareix flanquejat per l’heràldica dels dominics.

Dedicat en els seus orígens a l’estudi de la teologia, i anomenat també Col·legi de baix, després de l’exclaustració de 1835 el convent va ser utilitzat com a quarter militar i va patir els efectes de la Guerra Civil de 1936. En la reconstrucció del convent es va portar a terme una recreació del claustre dominic.

Situació: Carrer Sant Domènec, 14

Autor: Desconegut

Any: 1578

Estil arquitectònic: Renaixentista

Ús actual: Escola Oficial d’Idiomes

Superfície del pati coberta: 264 m2

Superfície del pati descoberta: 126,50 m2