TRANSEFÍMERS MED

Intervencions efímeres en l’espai públic

Transefímers MED és una cooperació entre diversos festivals d’art efímer de Catalunya, Illes Balears i Occitània que tenen lloc en l’espai públic. Parlem d’instal·lacions artístiques temporals arquitectòniques, lumíniques, visuals i d’art urbà, entre altres, que busquen revalorar el patrimoni cultural a través de la creació contemporània. Aquests esdeveniments són una tendència en creixement a Europa; en són una mostra la proliferació d’aquest tipus de certàmens per tot el territori i l’elevada assistència de públic que aconsegueixen.

El projecte és una aposta per l’art contemporani ja que promou la seva presència arreu del territori. Amb voluntat de desenvolupar un treball en xarxa, reivindica el valor social de la cultura i del patrimoni cultural, a la vegada que genera intercanvis dinàmics entre les diverses zones de creativitat artística. Vol establir i estructurar lligams entre les mostres i els festivals, per impulsar i consolidar partenariats sostenibles amb capacitat per operar a escala transnacional.

A Cel Obert de Tortosa, Festival des Architectures Vives de Montpeller, Insòlit de Palma de Mallorca, Jardins de Llum de Manresa, Lluèrnia d’Olot i la Mostra d’Art Urbà de Granollers, són els 6 festivals d’instal·lacions efímeres en l’espai públic que participen a Transefímers MED. Uns esdeveniments que amb identitat, temàtica i personalitat pròpia ben diferenciada, busquen amb aquest projecte punts de trobada, la col·laboració i l’intercanvi.

Els festivals d’instal·lacions efímeres permeten als seus visitants transitar pels carrers i places de la pròpia ciutat i veure’ls transformats durant unes hores. L’artista intervé aquests llocs establint un diàleg entre la seva visió de l’art i l’espai; treballa els materials, els volums i crea formes insospitades. L’autor en fa una relectura i convida a l’espectador a reflexionar i experimentar noves percepcions, apropant-se d’una manera natural i intuïtiva a les arts visuals, la llum, l’arquitectura, l’art urbà… Aquests esdeveniments, vehiculats per l’expressió artística, són experiències globals i col·lectives per a la població local i forana; esdeveniments populars, de ciutat i d’apropiació de l’espai públic per part dels habitants. Treballant conjuntament en aquest projecte, els festivals participants volen potenciar els objectius que els són comuns: revalorar el patrimoni cultural a través de la creació contemporània, generar formes de viure i de relacionar-se amb l’art menys estructurades, més properes i accessibles a tot tipus de públic, i ser motors culturals, socials i econòmics del territori.

UNA JORNADA PROFESSIONAL

Serà una trobada d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els gestors dels festivals. Suposarà d’entrada, una mostra de com es porten a la pràctica les col·laboracions entre entitats ciutadanes i administracions locals (és així com s’organitzen la majoria dels festivals participants), posant en relleu el paper d’una ciutadania activa i implicada. Aquesta jornada vol ser una eina de formació contínua dels gestors, de desenvolupament de noves competències a partir de l’aprenentatge mutu, contraposant models organitzatius i intercanviant coneixement. Allò que es coneix com a mobilització de la intel·ligència col·lectiva.

CREACIÓ I DIFUSIÓ D’OBRES

Durant el projecte, cada festival acollirà un artista provinent d’un dels altres festivals. Aquest creador realitzarà una instal·lació totalment nova o adaptarà una idea prèvia, ajustant-se a les característiques i temàtica del festival d’acollida. Aquest intercanvi d’artistes entre festivals suposa la possibilitat de desenvolupar la seva trajectòria professional a nivell europeu.

TALLERS DE COCREACIÓ AMB COL·LECTIUS LOCALS

L’artista acollit per cada festival estarà a la localitat durant els dies previs a la celebració de l’esdeveniment per oferir tallers, xerrades o col·laboracions directes amb la població autòctona, fent formació o difonent la seva obra, a la vegada que involucrarà a la ciutadania en el procés de creació artística. Els festivals i mostres del partenariat acolliran un equip que participarà al festival amb una creació artística i que, a més a més, durà a terme un taller. El Festival des Architectures Vives de Montpeller inclourà també la jornada professional en la seva pròxima edició, el juny de 2021. L’ordre dels esdeveniments serà el següent:

 

Novembre 2020 – LLUÈRNIA d’Olot

Febrer 2021 – JARDINS DE LLUM de Manresa

Maig 2021 – MAU de Granollers

Juny 2021 – FAV de Montpeller

Juliol 2021 – INSÒLIT de Palma de Mallorca

Octubre 2021 – A CEL OBERT de Tortosa

Podran sol·licitar participar en el projecte aquells artistes que hagin participat en alguna de les dues darreres edicions dels festivals del partenariat. El formulari de participació estarà disponible pròximament a les pàgines web de la Xarxa Transversal, d’Insòlit i del Festival des Architectures Vives. Transefímers MED és un projecte recolzat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània, en el marc de la convocatòria de projectes Cultura 2019.