ESPAIS
CONVOCATÒRIA 2022

Els participants hauran d’escollir un dels espais proposats per projectar la seva obra.
Els espais escollits per aquesta edició són: