Courtyard of Sant Jaume and Sant Maties

El conjunt dels Reials Col·legis, juntament amb l’església de Sant Domènec, és un dels complexos renaixentistes més importants de tota Catalunya. La seva arquitectura presenta una façana força senzilla. A la part central, s’obre la portalada on es representa l’escut imperial del seu fundador, Carles I. Les figures de Sant Jaume i Sant Maties, patrons del col·legi, apareixen dins de fornícules coronades per la figura d’un àngel, l’Àngel Custodi, patró de la ciutat.

L’estructura del pati, plenament italiana, és obra de l’escultor Francisco Montehermoso i presenta una iconografia riquíssima que exalça la monarquia. A la segona galeria, podem trobar un fris esculpit amb les efígies i els escuts de les parelles reials de la Corona d’Aragó, des de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó fins a Felip III i Margarida d’Àustria.

En els carcanyols de la primera galeria apareixen bustos que podrien ser jueus i moriscos, i en els de la segona, la imatge efigiada dins de medallons de profetes i apòstols. Els símbols dels evangelistes són representants a la planta baixa del pati, mentre que a la segona galeria, a la part exterior i ocupant els angles, apareixen quatre carasses com a personificacions del vent.

Aquest edifici, també anomenat Col·legi de dalt, es va dedicar en els seus orígens a la instrucció dels fills dels conversos com a part de l’estratègia dissenyada per la Corona d’Aragó per tal d’evangelitzar i assimilar culturalment els moriscos. Actualment, acull l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre.

Location: Carrer Sant Domènec, 21-23

Promoter: Felip II

Author: Joan Anglès (attributed)

Year: 1544

Architectural style: Renaissance

Current use: Baix Ebre Regional Archive

Covered courtyard area: 193 m2

Uncovered courtyard area: 123 m2